← نماز:

اسرار نماز: سرّ سلام در نماز-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ سلام در نماز-استاد سعادتفر

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ تشهّد-استاد سعادتفر

دانلود مجموعه سخنرانی  اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ تشهّد-استاد سعادتفر

دریافت بخش اول سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش دوم سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش سوم سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش چهارم سخنرانی سرّ تشهّد ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سر قبله – استاد سعادت‌فر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سر قبله – استاد سعادت‌فر

جلسه اول سرّ استقبال (قبله) – ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

جلسه دوم سرّ استقبال (قبله) – ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

جلسه سوم سرّ استقبال (قبله) – ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

جلسه چهارم سرّ استقبال (قبله) – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دانلود ادامه‌ی جلسات : ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتفر

اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتفر
اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتف

توضیح: این جلسات علاوه بر اسرار پوشش نمازگزار، مباحث بسیار عالی درباره‌ی عفاف و حجاب دارد.

موضوعات: فلسفه‌ی حجاب، سر پوشش، …

تعداد جلسات (صوتی): ۲۹ جلسه

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ طهارت نمازگزار-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ طهارت نمازگزار-استاد سعادتفر

لینک های سرور دوم اضافه شد.

موضوعات:

 

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ وقت نماز-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سر وقت نماز-استاد سعادتفر

دریافت جلسه اول سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

دریافت جلسه دوم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۳ تیر ۱۳۹۰

دریافت جلسه سوم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۳۱ تیر ۱۳۹۰

دریافت جلسه چهارم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار (۲۵ شهریور ۱۳۹۰)

دریافت جلسه پنجم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار (۱ مهر ۱۳۹۰) ادامه‌ی مطلب

سخن‌های استاد پناهیان-موضوعات متنوع

موضوعات:
نماز
دکتر شهید بهشتی
احساس ضعف در برابر هیچکس غیر از خدا
آرامش در زندگی
ایفای نقش در روابط اجتماعی
جوان و زندگی
خانواده اولین مجری در اسلام
ولایت
شناخت زندگی
ضرورت نوآوری در مبانی دینی
فرصت شناسی اهل عمل
قم مقدمه ساز ظهور ومنتشر کننده دین
معرفی شهر کوفه و نخبگان آن
نابودی توطئه های استکبار بر اساس خواست خداوند
نشانه های خسران
نقش انسان در روابط اجتماعی
نقش زنان در فرهنگ دینی و اجتماعی
وحدت
و… ادامه‌ی مطلب